Quản lý lập lịch chạy tool theo thời gian

socialpion-quan-ly-lap-lich-chay-tool-theo-thoi-gian

Tính năng lập lịch sẽ giúp bạn có thể chạy SocialPion vào những khoảng thời gian định sẵn giúp nâng cao hiệu quả chia sẻ mạng xã hội.

socialcare-schedulestart

Sau khi khởi động tool, bạn hãy chọn: Schedule application

1. Tạo và đặt tên tác vụ lập lịch

SocialCare-Schedule-01

Giao diện lập lịch xuất hiện, bạn bấm vào biểu tượng dấu + màu hồng góc bên phải để thêm tiến trình.

SocialCare-Schedule-02

Bạn nhập tên vào khu vực Task label. Tên này giúp bạn nhận biết và quản lý lịch chạy chứ không phải là tên của tool nhé.

Sau khi nhập tên xong bạn bấm NEXT

2. Nhập dữ liệu cấu hình

SocialCare-Schedule-03

Ở mục quản lý dữ liệu (Data), bạn bấm vào Input data

SocialCare-Schedule-04

Bảng launcher kích hoạt, nếu đây là lần đầu bạn chạy lập lịch cho SocialPion thì tool sẽ cần khoảng thời gian 30-50ph để tải dữ liệu. Từ các lần sau thì tool sẽ kích hoạt luôn và bạn không cần chờ thời gian tải nữa.

Sau khi tải dữ liệu xong bạn sẽ thấy xuất hiện bảng cấu hình tool như theo cách chạy thông thường.

SocialCare-Schedule-05

Tuỳ theo nhu cầu chạy mà bạn thiết lập các tab cấu hình cho phù hợp.

Sau khi thiết lập xong, bạn bấm nút OK

Như vậy, thông qua việc chạy lập lịch bạn có thể cấu hình chạy đồng thời cho nhiều dự án khác nhau.

Đây là tính năng rất độc đáo của SocialPion giúp bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đẩy top cho các dự án SEO của mình.

SocialCare-Schedule-06

Bấm OK tool sẽ không chạy ngay mà chuyển trạng thái của mục Data sang thành công (Màu xanh).

Nếu cần chỉnh sửa lại phần dữ liệu chạy tool bạn bấm vào mục: Change data.

Nếu xác nhận dữ liệu đã chính xác –> Bạn bấm vào nút NEXT

3. Cấu hình thời gian lập lịch

SocialCare-Schedule-07

Giao diện lập lịch (Schedule) xuất hiện, tại đây bạn có rất nhiều tuỳ chọn đặt lịch chạy cho tiến trình đã nhập.

 • Run now: Chạy tool ngay lập tức
 • Run at: Chạy tool vào một mốc thời gian cụ thể
 • Run with interval: Chạy theo tool với khoảng thời gian thiết lập
 • Start every hour: Chạy tool vào mỗi giờ ở số phút đã chọn
 • Start every day: Chạy tool mỗi ngày ở khoản thời gian đã chọn
 • Start every week: Chạy tool mỗi tuần ở khoảng thời gian đã chọn
 • Start every month: Chạy tool mỗi tháng ở khoảng thời gian đã chọn
 • Set start time list: Chạy tool vào các mốc thời gian trong danh sách
 • Sequence: Chạy tool sau khi hoàn thành xong một nhiệm vụ khác
SocialCare-Schedule-08

Sau khi chọn được thời gian chạy, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thêm cho từng mốc thời gian ở mục More Settings.

Thiết lập xong bạn bấm nút SAVE AND CLOSE

SocialCare-Schedule-09

Bảng quản lý tác vụ xuất hiện với 3 mục chính:

 • Task list: Quản lý danh sách các tác vụ mà bạn đã thiết lập
 • Scheduler Log: Quản lý thông tin hoạt động của các tác vụ bên Task list
 • Application Log: Quản lý thông tin hoạt động của tool đang chạy

Để thêm tác vụ khác, các bạn bấm vào dấu + màu hồng và thực hiện lại tuần tự các bước như trên.

SocialCare-Schedule-10

Để xem chi tiết và quản lý tác vụ đang chạy, các bạn bấm vào dấu ba chấm dọc ở cạnh tác vụ để xuất hiện khu vực quản lý.

Bạn có thể bấm nút có biểu tượng kính lúp: Toggle visibility để hiển thị giao diện tool khi đang chạy.

Giúp Bạn Làm Marketing Và Kinh Doanh Tốt Hơn

Đăng ký ngay hôm nay để nhận những nội dung đầy giá trị trong hộp thư đến của bạn.

Hoàn toàn miễn phí. Cam kết không spam. Bảo mật thông tin vĩnh viễn.

Gửi yêu cầu