Tìm hiểu thiết lập trong các tab cấu hình

Việc hiểu rõ các thiết lập trong các tab cấu hình của tool SocialPion sẽ giúp bạn kiểm soát toàn bộ công cụ, dễ dàng thiết lập theo ý muốn cho từng dự án cụ thể.

socialpion-tim-hieu-thiet-lap-trong-cac-tab-cau-hinh

1. Account

Bên cạnh biểu tượng và tên SocialPion bạn có thể thấy dãy số (1.1.1) đây là dãy số thông báo phiên bản của tool.

Ảnh: Cấu hình tab Account

Đây là tab quản lý tài khoản với 2 trường nhập thông tin.

 • Your Email: Bạn điền email của bạn, đây phải là email đã được kích hoạt sử dụng tool.
 • Access Key: Khoá truy cập, khi bạn đăng ký sử dụng sẽ được cấp khoá truy cập tương ứng, bạn cần điền chính xác để tool có thể hoạt động.
 • Try Demo: Nếu bạn tích chọn yes thì không cần nhập bất cứ thông tin gì nữa mà có thể bấm OK để xem cách hoạt động của tool

2. Sharing

Ảnh: Cấu hình tab Sharing (Với Link Type = URL)

Tab này giúp bạn có thể cấu hình đường dẫn chia sẻ.

 • Link Type: Dạng đường dẫn chia sẻ. SocialPion hỗ trợ 3 kiểu đường dẫn là: URL – Đường liên kết đơn, URL List – Danh sách các liên kết, Sitemap List – Danh sách các liên kết dưới dạng sitemap.
 • URL Share: Trường này xuất hiện nếu bạn chọn Link Type là Url. Bạn cần nhập một đường dẫn cần chia sẻ ở đây.
 • List Share: Trường này xuất hiện nếu bạn chọn Link Type là: URL List. Khi đó, bạn cần chọn tệp txt chứa danh sách các URL cần chia sẻ, mỗi URL cần nằm trên một dòng.
 • Sitemap Share: Trường này xuất hiện nếu bạn chọn Link Type là: Sitemap List. Bạn cần copy đường dẫn sitemap chứa các URL cần chia sẻ. Định dạng chuẩn của sitemap phải kết thúc bằng: .xml
Ảnh: Cấu hình tab Sharing (Với Link Type = Sitemap)

Khi kích hoạt Link Type là URL List hoặc Sitemap List sẽ có thêm tuỳ chọn

 • DB Update: Mặc định SocialPion sẽ nhớ danh sách URL đã chia sẻ trong tệp URL List hoặc Sitemap. Nhớ URL nghĩa là khi bạn đang chạy mà lại tắt tool đi thì khi chạy tiếp ở lần sau, tool sẽ chạy tiếp tục với những URL chưa hoàn thành việc chia sẻ. Tool cũng sẽ tự động thêm những URL mới trong Sitemap nếu phát hiện ra.
 • DB Update: Khi bạn tích chọn DB Update = yes thì tool sẽ làm mới dữ liệu và luôn chạy lại từ đầu các URL trong URL List hoặc Sitemap.

3. Content

Ảnh: Cấu hình tab Content – Manual

Tab Content giúp bạn quản lý nội dung chia sẻ.

Content Generator: Trường này hiện tại hỗ trợ 2 tuỳ chọn là: Manual – Cấu hình nội dung thủ công và Auto – Cấu hình nội dung lấy tự động theo URL chia sẻ.

 • Title: Nhập tiêu đề
 • Description: Nhập mô tả
 • Main Content: Nhập nội dung chia sẻ chính
 • Featured Image (bật/tắt image path): Nhập đường dẫn ảnh chia sẻ
 • Image Foder (bật/tắt image directory): Nhập folder hình ảnh chia sẻ tool sẽ lấy ngẫu nhiên hình ảnh trong folder để đi chia sẻ

Lưu ý: Toàn bộ các trường trong phần cấu hình nội dung Manual đều hỗ trợ cú pháp spin {a|b|c}

content-auto-advanced-socialcare
Ảnh: Cấu hình tab Content – Auto

Content Auto có nghĩa là SocialPion sẽ tự động lấy nội dung trên URL đã được thiết lập ở tab Sharing. (Một dạng cào nội dung có sẵn)

 • Custom Advanced: Cho phép bạn lựa chọn 3 đối tượng nội dung là: image; content; heading.
 • CSS Selector: Cấu hình việc lấy CSS theo Class hoặc ID
 • Image CSS: Bộ chọn CSS dành cho hình ảnh
 • Min Hegiht: Chiều cao ảnh tối thiểu (px)
 • Min Width: Chiều rộng ảnh tối thiểu (px)
 • Content CSS: Bộ chọn CSS dành cho nội dung chính (main content)
 • Paragraph: được cấu hình theo cú pháp: X;Y;Z trong đó X là số đoạn tối thiểu. Y là số đoạn tối đa. Z (tuỳ chọn) khi được cấu hình sẽ lấy đoạn ở vị trí chỉ định.
 • Content Exclude: Nội dung loại trừ bạn có thể cấu hình nội dung sẽ được tự động loại bỏ khi tool lấy dữ liệu trên URL cần share.
 • Heading CSS: Bộ chọn CSS cho thẻ heading trên bố cục nội dung cần lấy
 • Heading Select: Lựa chọn độ sâu heading sẽ lấy.
 • Crawler Check: Nếu tích chọn, tool sẽ bật chế độ kiểm tra dữ liệu lấy mà không chạy tính năng chính. Bạn nên dùng chức năng này để kiểm tra việc cấu hình Content Auto đã chính xác hay chưa.

4. Config

Ảnh: Cấu hình tab Config – SocialPion

Trong tab Config bạn có thể lựa chọn hai chức năng là SocialPion và Manual Login và Earn Points.

SocialPion là cấu hình để chia sẻ trên các trang mạng xã hội còn Manual Login là chức năng tạo profile đăng nhập trên máy tính giúp lưu tài khoản các trang mạng xã hội của bạn và Earn Points là chức năng kiếm điểm cho networking (chưa hoạt động).

 • Thread Number: Số luồng (số trình duyệt chạy đồng thời)
 • Total Share Limit: Giới hạn tổng số đường link sẽ chia sẻ cho một lần chạy tool
 • Per Link Limit: Chỉ xuất hiện nếu bạn chọn cấu hình tab Sharing dưới dạng danh sách. Tuỳ chọn này sẽ giới hạn số lượng link chia sẻ cho 1 URL trong danh sách bạn đã chọn. (Ví dụ: Nếu bạn có 3 URL chia sẻ và bạn đặt Per Link Limit là 5 thì mỗi URL của bạn sẽ được chia sẻ trên tối đa 5 mạng xã hội)
 • Percentage (%): Tuỳ chỉnh tỷ lệ % sẽ chèn link trong bài đăng trên các trang mạng xã hội
 • Data Group: Tên nhóm lưu trữ tài khoản mạng xã hội của bạn trong cơ sở dữ liệu
 • Cross Shared: Tuỳ chọn bật tính năng chia sẻ chéo
 • Auto Login: Tuỳ chọn việc tự động tạo profile và đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội bạn đã nhập trong Data Group
 • Email Report: Gửi báo cáo hoàn thành công việc vào email của bạn
SocialCare-12-Config-Manual
Ảnh: Cấu hình tab Config – Manual Login

Khi chọn chức năng: Manual Login, bạn sẽ có thể tích chọn vào một hoặc nhiều website có trong phần: Website Login.

Sau khi chọn xong và chạy tool, thì SocialPion sẽ tiến hành truy cập vào các profile tương ứng để bạn có thể thực hiện các thao tác chuột trực tiếp.

Tuỳ chọn này cần thực hiện lần đầu để bạn có thể đăng nhập vào các trang mạng xã hội của mình.

5. Modify

7-2
Ảnh: Cấu hình tab Modify
 • Sharing Option: Tuỳ chọn việc chia sẻ theo Random (ngẫu nhiên); từ trên xuống dưới (Top Down); từ dưới lên trên (Bottom Up).
 • Website Include: Lựa chọn website sẽ tiến hành chia sẻ nếu cấu hình nhiều website thì khoảng cách giữa các website là dấu chấm phẩy (;). VD: gab.com;gettr.com
 • Website Exclude: Lựa chọn loại trừ website. Ví dụ nếu trong danh sách Data Group có 20 website thì khi bạn nhập gab.com thì tool sẽ chạy 19 website và loại bỏ trang gab.com – Khi loại trừ nhiều website, giữa hai website cũng được phân tách bởi dấu chấm phẩy (;)
 • Auto Login: Tuỳ chọn việc tự động tạo profile và đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội bạn đã nhập trong Data Group
 • Cross Shared: Tuỳ chọn bật tính năng chia sẻ chéo
 • Email Report: Gửi báo cáo hoàn thành công việc vào email của bạn
 • Unique URL: Tuỳ chọn bật việc tạo đoạn ký tự ngẫu nhiên sau URL chia sẻ giúp tránh việc chia sẻ cùng 1 URL quá nhiều trên các trang mạng xã hội. URL khi thêm ký tự sẽ có dạng ?unique_id_xxxx
 • Fast Load: Tăng tốc độ tải trang. Hãy bật tính năng này nếu bạn cảm thấy mạng lag.
 • Post Delay: Thiết lập độ trễ giữa các bài đăng trên cùng một trang mạng xã hội. Bạn sẽ cần cấu hình trong phần Website Delay với cú pháp ví dụ như sau: gab.com;3 có nghĩa là giới hạn giữa hai bài đăng trên trang gab.com là 3 phút – Nếu muốn cấu hình độ trễ nhiều website thì bạn sẽ làm như sau: gab.com;3,gett.com;5 (Lưu ý: giữa website và số lần giới hạn phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy, giữa hai website với nhau thì phân cách nhau bởi dấu phẩy).
 • Per Day Limit: Giới hạn số lượng bài đăng một ngày trên một trang mạng xã hội. Bạn sẽ cấu hình trong phần Website Limit với cú pháp ví dụ như sau: gab.com;3 có nghĩa là giới hạn đăng 3 bài một ngày trên trang gab.com – Nếu muốn cấu hình giới hạn nhiều website bạn sẽ làm như sau: gab.com;3,gett.com;5 (Lưu ý: giữa website và số lần giới hạn phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy, giữa hai website với nhau thì phân cách nhau bởi dấu phẩy).
 • Using Proxy: Tuỳ chọn kích hoạt sử dụng proxy trong đó: Proxy List sẽ hỗ trợ tất cả dịnh dạng proxy khác nhau (http; sock…) bao gồm có hoặc không có mật khẩu. Mỗi proxy phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Website Using sẽ giúp bạn thiết lập website nào sẽ sử dụng proxy. Nếu bạn không cấu hình thì tất cả các website trong Data Group của bạn sẽ đều sử dụng proxy.
 • 3 tính năng bên dưới: là phần chờ cập nhật của các phiên bản tiếp theo

6. Support

Tab thông tin hiển thị các kênh hỗ trợ dành cho người sử dụng.

SocialCare-15-Support
Ảnh: Cấu hình tab Support

Tại đây bạn có thể tìm thấy cách để liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của ScapBot để nhận được trợ giúp về cách sử dụng tool SocialPion một cách tốt nhất.

Giúp Bạn Làm Marketing Và Kinh Doanh Tốt Hơn

Đăng ký ngay hôm nay để nhận những nội dung đầy giá trị trong hộp thư đến của bạn.

Hoàn toàn miễn phí. Cam kết không spam. Bảo mật thông tin vĩnh viễn.

Gửi yêu cầu