Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho khách truy cập và sử dụng thông tin trên ScapBot.com, tương tác với đội ngũ quản trị hoặc với các thành viên khác và tất cả khách hàng sử dụng các sản phẩm phần mềm do ScapBot phát triển

Chào mừng bạn đến với ScapBot.com

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY VÌ NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN.

Những điều khoản dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản” này) có hiệu lực giữa ScapBot (“ScapBot”) và bên thực thi Thỏa thuận (“Bạn”). “ScapBot” hoặc “Chúng tôi” dùng để chỉ (i) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SCAPBOT, có trụ sở tại Biệt thự 1B10, khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. “Trang web” có nghĩa là website với tên miền: ScapBot.com

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

1. Tính đủ điều kiện

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi: (i) rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên; (ii) rằng trước đây bạn chưa bị đình chỉ hoặc bị xóa khỏi Trang web và (iii) việc sử dụng Trang web và các sản phẩm phần mềm (Tool), dịch vụ marketing truyền thông của bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành.

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRỪ KHI ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, SCAPBOT KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY HÌNH THỨC NÀO KHÁC, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LÊN TOP CỦA TỪ KHOÁ, BÁN HÀNG CỦA WEBSITE, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT NHU CẦU SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, SCAPBOT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG MẤT DOANH THU HAY NHỮNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU HAY TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI SCAPBOT HAY CÁC CÔNG TY CON DO CHÚNG TÔI TOÀN QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO, ĐÃ BIẾT HAY ĐÁNG LẼ PHẢI BIẾT VỀ NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ THẾ CÓ THỂ XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐÁP ỨNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT. TỔNG TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY CỦA SCAPBOT (VÀ CỦA CÁC CÔNG TY CON DO CHÚNG TÔI TOÀN QUYỀN SỞ HỮU) ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HAY TỐ TỤNG NÀO XẢY RA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 10.000.000 (VIỆT NAM ĐỒNG).

4. Trách nhiệm của bạn

Tuân phủ pháp luật nước sở tại

Tất cả các sản phẩm phần mềm do ScapBot phát triển cần được sử dụng phù hợp. Bạn không được phép lợi dụng sản phẩm để thực hiện các việc làm vi phạm pháp luật nước sở tại. Bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi như: đăng tải, tuyên truyền nội dung xấu độc, nội dung sai sự thật, nội dung không được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, cơ quan Chính Phủ của quốc gia bạn đặt thiết bị sử dụng phần mềm.

Tôn trọng người khác

Trang web của chúng tôi được thiết kế với những chức năng để bạn có thể gửi nội dung của mình tới chúng tôi hoặc những khách truy cập khác. Vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

  • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
  • Không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác
  • Không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ của chúng tôi

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Bạn chỉ được phép sử dụng các nội dung được đăng tải trên Trang web của chúng tôi với mục đích phi thương mại. Trường hợp bạn xuất bản lại một phần hoặc toàn bộ các bài viết được đăng tải trên Trang web của chúng tôi, bạn cần dẫn đường link về bài viết gốc.

5. Thông báo về quyền sở hữu.

Nội dung các khóa học online, bài viết, nội dung trên các trang và tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong đó đang là, và sẽ vẫn là tài sản của ScapBot (và các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của ScapBot). Bạn đồng ý không (và không cho phép Bên thứ ba bất kỳ): (a) cấp phép lại, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên Trang web ngoài phạm vi quyền sử dụng được cấp theo Thỏa thuận này; (b) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo dựng tác phẩm phái sinh; (c) sử dụng các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các dấu hiệu nhãn mác phân biệt khác hoặc quyền tác giả bất kỳ hoặc các quyền sở hữu khác gắn liền với Dịch vụ nhằm mục đích bất kỳ mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của ScapBot; (d) đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc giúp đỡ bất cứ ai khác đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn mác phân biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu bất kỳ khác gắn liền với ScapBot (hoặc các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của ScapBot).

6. Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

  • Gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc ScapBot.
  • Vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật nước sở tại.
  • Gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra làm rõ thông tin vi phạm.
  • Ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ và sản phẩm do chúng tôi triển khai, phát triển.

7. Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách ScapBot quản lý dữ liệu của bạn trong trang Chính sách bảo mật.

Nếu bạn đăng ký dùng miễn phí các phần mềm do ScapBot phát triển, thông tin của bạn có thể được ScapBot sử dụng để gửi thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm khác và các sự kiện do ScapBot tổ chức hoặc tài trợ. Hình thức quảng cáo qua bản tin email, gọi điện trực tiếp hoặc các phương pháp khác phù hợp với luật pháp hiện hành.

8. Những thay đổi đối với Điều khoản này

ScapBot có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Các phiên bản sửa đổi của các Điều khoản này sẽ được đăng lên Trang web này. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng lên Trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn sẽ là ngừng sử dụng Trang web của bạn.

Đăng ký nhận email kèm mã ưu đãi

Mã giảm giá chỉ có thể nhận được qua kênh email và các sự kiện mà ScapBot tham gia.
Đăng ký nhận email để bạn có cơ hội nhận ưu đãi lên đến -50% và lời mời dùng thử sản phẩm mới.