Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các thông tin mà ScapBot thu thập về bạn trong quá trình bạn tương tác với website như đọc bài viết, đăng ký nhận tin hoặc sử dụng các dịch vụ, phần mềm

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

ScapBot chỉ thu thập thông tin về bạn, các trang web của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, để liên lạc với bạn hoặc để cải thiện chất lượng Dịch vụ của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi thu thập các dữ liệu sau:

 1. Thông tin nhận dạng cá nhân về bạn – tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại của bạn.
 2. Thông tin liên quan đến thanh toán – số tài khoản ngân hàng của bạn (trong trường hợp chúng tôi cần hoàn tiền cho bạn), số tiền giao dịch, đơn vị tiền tệ, chiết khấu và mã giảm giá đã sử dụng, địa chỉ IP giao dịch và các siêu dữ liệu liên quan đến đặt hàng dịch vụ khác.
 3. Thông tin công ty – tên, địa chỉ công ty, mã số thuế VAT của công ty, email nhận hóa đơn điện tử của công ty. (Nếu công ty bạn chỉ định một người khác để làm việc với chúng tôi thì chúng tôi cũng thu thập thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến người đó)
 4. Thông tin trang web của bạn – Tên miền, địa chỉ IP, nơi đặt máy chủ, thông tin quản trị trang web (bao gồm quản trị nội dung, FTP, SSH), tài nguyên công khai trên trang web của bạn (nội dung HTML công khai, hình ảnh, tài liệu CSS, tài liệu JavaScript, v.v.), kết quả Tốc độ trang của Google, thống kê sử dụng ẩn danh của trang web của bạn, thứ hạng từ khóa, lưu lượng truy cập.
 5. Thông tin tài khoản quảng cáo – Dữ liệu tổng hợp từ tài khoản quảng cáo của bạn, thông tin về chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo.
 6. Thông tin nhận dạng phi cá nhân – trình duyệt của khách truy cập, trang web giới thiệu, địa chỉ IP của khách truy cập, quốc gia địa chỉ IP của khách truy cập, tùy chọn ngôn ngữ, ngày và giờ truy cập, hệ điều hành và thông tin mạng. Thông tin này được thu thập từ bất kỳ lượt truy cập nào vào trang web của chúng tôi bởi bạn.
 7. Cookies – thông tin thêm về điều này trong phần Cookies là gì? và Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?
 8. Nội dung gửi tới ScapBot.com – Phần nội dung trong mục liên hệ, CV của bạn (nếu bạn gửi CV cho chúng tôi ở trang Tuyển dụng), ý kiến góp ý của bạn cho bài viết, nội dung do bạn chủ động viết và gửi cho bài cho chúng tôi, nội dung các mẫu quảng cáo bạn đã tạo.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập và lưu trữ những dữ liệu đó?

Chúng tôi thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, thông tin công ty qua các trường hợp sau:

 1. Khi bạn đăng ký trải nghiệm, mua sản phẩm phần mềm, yêu cầu dịch vụ trên website ScapBot.com
 2. Khi bạn sử dụng tính năng Chat trên website để giao tiếp với chúng tôi. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn đăng ký khóa học trực tuyến, đăng ký nhận chứng chỉ online, trả lời các cuộc khảo sát, trao đổi với các kỹ sư và chuyên gia của chúng tôi về câu hỏi hỗ trợ hoặc đăng ký nhận bản tin. Khi bạn giao tiếp với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, email, điện thoại, bình luận trên trang web hoặc cách khác, chúng tôi có thể lưu trữ bản sao thông tin liên lạc của mình (bao gồm bất kỳ bản ghi âm cuộc gọi nào được luật hiện hành cho phép).
 3. Thông tin người nộp đơn xin việc: Nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên, thông tin liên hệ, sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn và xác minh ủy quyền làm việc như một phần của quy trình đăng ký.
 4. Thông tin công ty: Khi ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng bạn sẽ cần chủ động cung cấp
 5. Thông tin từ Cookies & các công nghệ khác: Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Thẻ pixel là các khối mã nhỏ được đặt trên các trang web và email. Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ khác như thẻ pixel để giúp chúng tôi xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng và truy cập các tùy chọn cho Dịch vụ của chúng tôi, cũng như theo dõi và hiểu hiệu quả của chiến dịch email và để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để theo dõi, bao gồm cả cách bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie, vui lòng xem phần Cookies bên dưới.
 6. Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể xác định quốc gia của thiết bị từ địa chỉ IP của bạn. Ví dụ, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này để tính toán số lượng người truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ các vùng địa lý nhất định hoặc để tự động tối ưu nội dung của chúng tôi cho phù hợp với vị trí của bạn.
 7. Thông tin nhật ký truy cập: Giống như hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt web, thiết bị và công cụ của bên thứ 3 thường cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở phiên bản trình duyệt, địa chỉ IP, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, ngày và giờ truy cập, hệ điều hành và thông tin mạng. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua bên thứ 3 chẳng hạn như Google Analytics.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu đó như thế nào?

 1. Đối với các Thông tin nhận dạng cá nhân, Thông tin công ty của bạn chúng tôi lưu trữ dựa trên Hệ thống quản trị khách hàng CRM riêng của chúng tôi, ngoài ra để nâng cao chất lượng phục vụ và dự phòng rủi ro, chúng tôi cũng lưu trữ các thông tin đó trên giấy.
 2. Đối với Thông tin công ty, chúng tôi lưu trữ trên các Hợp đồng được ký giữa ScapBot.com và công ty của bạn.
 3. Thông tin nhận dạng phi cá nhân được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của ScapBot.com và của các đối tác thứ 3. Thông tin này được lưu trữ tối đa không quá 180 ngày.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

ScapBot.com quan tâm đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn một cách riêng tư và an toàn trên lớp phụ trợ, trên các ổ đĩa được mã hóa bằng LUKS (Thiết lập khóa hợp nhất của Linux).

Dữ liệu của bạn chỉ có nhân viên được đào tạo và được ủy quyền của ScapBot.com mới có thể truy cập được. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi giáo dục nhân viên của mình về việc sử dụng và tầm quan trọng của mã hóa và bảo mật dữ liệu.

Chúng tôi đã đánh giá bản chất và phạm vi của các hoạt động xử lý của mình và đã triển khai (các) giải pháp mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ và / hoặc truyền tải. Chúng tôi đã xem xét các loại xử lý mà chúng tôi thực hiện và liệu mã hóa có thể được sử dụng trong quá trình này hay không.

Chúng tôi hiểu những rủi ro còn lại vẫn còn, ngay cả sau khi chúng tôi đã triển khai (các) giải pháp mã hóa của mình. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi luôn xem xét (các) giải pháp mã hóa của mình theo sự phát triển của công nghệ.

Tất cả thông tin cá nhân được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, thao túng, giả mạo và tiết lộ trái phép.

Với mục đích khôi phục dữ liệu trong trường hợp không thể xảy ra sự cố dịch vụ, chúng tôi lưu giữ hồ sơ lịch sử được mã hóa về thông tin cá nhân của bạn và bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết để dịch vụ của chúng tôi hoạt động bình thường trong tối đa 180 ngày. Tất cả dữ liệu sao lưu sẽ tự động bị hủy sau 180 ngày kể từ ngày tạo.

Thông thường, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin về bạn khi thông tin đó không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó cũng như nếu chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ thông tin đó.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó như thế nào?

Mục đích sử dụng chung

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

 1. Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: quản lý đăng ký nhận bản tin của bạn
 2. Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi và công chúng. Ví dụ, bằng cách phát hiện các sự cố an ninh; phát hiện và bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; chống thư rác; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 3. Để khắc phục sự cố với Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: bằng cách theo dõi, sửa chữa và ngăn chặn các vấn đề.
 4. Để tùy chỉnh trải nghiệm người dùng. Ví dụ: để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách gửi cho bạn các thông báo và quảng cáo có liên quan cho Dịch vụ của chúng tôi.
 5. Để giao tiếp với bạn. Ví dụ: bằng cách gửi email cho bạn để yêu cầu phản hồi của bạn, chia sẻ các mẹo để tận dụng tối đa sản phẩm của chúng tôi; hoặc gọi cho bạn để chia sẻ các ưu đãi và khuyến mãi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể chọn không nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào. (Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi sẽ vẫn gửi cho bạn các cập nhật quan trọng liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các dịch vụ bạn sử dụng)

Chia sẻ thông tin với đối tác phù hợp

Chúng tôi có chính sách kiên định rằng chúng tôi không bán dữ liệu của người dùng. Chúng tôi không phải là nhà môi giới dữ liệu, chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho các nhà môi giới dữ liệu và chúng tôi không bán thông tin của bạn cho các công ty khác muốn gửi email tiếp thị spam cho bạn.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn trong một số trường hợp hạn chế và với các biện pháp bảo vệ thích hợp về quyền riêng tư của bạn.

Giám sát và nâng cao trải nghiệm người dùng

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, Facebook Pixel để hiểu lưu lượng truy cập của khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi theo cách hoàn toàn ẩn danh mà không dựa vào thông tin nhận dạng cá nhân. Để chọn không tham gia phân tích lưu lượng truy cập ẩn danh, vui lòng cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt, chẳng hạn như tiện ích mở rộng này: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=vi

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập bằng Google Analytics, Facebook Pixel là không thể nhận dạng và bên thứ 3 không thể sử dụng để tìm danh tính của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về những điểm khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác định các cơ hội để cải thiện. Thông tin không nhận dạng được về hành vi của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể liên quan đến dữ liệu do Google Ads thu thập.

Quảng cáo và tiếp thị cho các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân cho các mục đích của nỗ lực tiếp thị (ví dụ: bằng cách cung cấp các công cụ để xác định một nhóm mục tiêu tiếp thị cụ thể hoặc cải thiện các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và bằng cách đặt quảng cáo để tiếp thị dịch vụ của chúng tôi); những thứ giúp chúng tôi hiểu và nâng cao Dịch vụ của mình (như nhà cung cấp dịch vụ phân tích); những công cụ tạo ra công cụ giúp chúng tôi điều hành hoạt động của mình (như các chương trình giúp chúng tôi quản lý tác vụ, lập lịch, xử lý văn bản, email và các thông tin liên lạc khác cũng như cộng tác giữa các nhóm của chúng tôi). Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp đồng ý với các cam kết về quyền riêng tư để chia sẻ thông tin với họ.

Yêu cầu pháp lý và quy định

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn theo lệnh tòa án hoặc các yêu cầu khác của chính phủ.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Chúng tôi cam kết tuân thủ GDPR của Liên minh Châu Âu, do đó chúng tôi tuyên bố rõ ràng các tùy chọn sau để bạn kiểm soát và xóa dữ liệu của mình với chúng tôi. Mọi người dùng có quyền sau đây:

 1. Quyền được thông báo – Bạn có quyền yêu cầu thông tin rõ ràng và ngắn gọn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 2. Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu Dịch vụ của chúng tôi cung cấp các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.
 3. Quyền sửa chữa – Bạn có quyền yêu cầu Dịch vụ của chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu Dịch vụ của chúng tôi hoàn thiện thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.
 4. Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu ScapBot.com xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.
 5. Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu ScapBot.com hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.
 6. Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc ScapBot.com xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.
 7. Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu ScapBot.com chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập đến một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: scapbot.com@gmail.com

Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký Internet chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Khi bạn truy cập ScapBot.com, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin từ bạn thông qua cookie hoặc công nghệ tương tự. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://allaboutcookies.org.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Công ty của chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi

Cookie cần thiết

Dịch vụ của chúng tôi sử dụng các cookie này để chúng tôi nhận ra bạn trên trang web của chúng tôi và ghi nhớ các tùy chọn đã chọn trước đó của bạn. Chúng có thể bao gồm ngôn ngữ bạn thích và vị trí bạn đang ở. Hoặc để tùy biến nội dung trên trang web cho phù hợp với mục đích tiếp thị và truyền thông của ScapBot.com

Cookie của Google Analytics, Facebook chỉ được sử dụng để đo lường lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh và không thể được sử dụng để nhận dạng bạn.

Cookie Quảng cáo và Thông tin chi tiết

Công ty của chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, nội dung bạn đã xem, các liên kết bạn đã theo dõi và thông tin về trình duyệt, thiết bị và địa chỉ IP của bạn. Công ty của chúng tôi đôi khi chia sẻ một số khía cạnh hạn chế của dữ liệu này với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo. 

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu trực tuyến được thu thập thông qua cookie với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập một trang web khác, bạn có thể được hiển thị quảng cáo dựa trên các kiểu duyệt của bạn trên trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để quản lý cookie?

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu chỉ định các loại cookie mà chúng tôi có thể sử dụng.

Các cookie cần thiết là cần thiết để trang web của chúng tôi hoạt động bình thường liên quan đến hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie. Tuy nhiên, một số tính năng trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động do đó.

Cookie Quảng cáo và Thông tin chi tiết là tùy chọn – vui lòng chọn tham gia nếu bạn muốn giúp chúng tôi cải thiện trang web và dịch vụ của mình, đồng thời nhận các quảng cáo cụ thể theo cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của các trang web khác

Trang web ScapBot.com chứa một số liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho Dịch vụ của chúng tôi, vì vậy nếu bạn nhấp vào liên kết đến một trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi

ScapBot giữ chính sách bảo mật của mình dưới sự xem xét thường xuyên và đặt bất kỳ cập nhật nào trên trang web này – https://scapbot.com/vi/chinh-sach-bao-mat/

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của Công ty chúng tôi, dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ trên bạn hoặc bạn muốn thực hiện một trong các quyền bảo vệ dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: scapbot.com@gmail.com

Địa chỉ: Biệt thự 1B10, khu đô thị Mỹ Đình 1, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ScapBot thông tin tới Quý khách!

Đăng ký nhận email kèm mã ưu đãi

Mã giảm giá chỉ có thể nhận được qua kênh email và các sự kiện mà ScapBot tham gia.
Đăng ký nhận email để bạn có cơ hội nhận ưu đãi lên đến -50% và lời mời dùng thử sản phẩm mới.