Affiliate Programs

Thông tin trong trang này thể hiện những yêu cầu đối với người dùng tham gia chương trình tiếp thị liên kết được triển khai với các sản phẩm phần mềm do ScapBot phát triển

Affiliate là gì?

Affiliate – Hiểu nhanh là chương trình tiếp thị liên kết mà khi bạn tham gia giới thiệu khách hàng cho bên cung cấp sản phẩm dịch vụ thì sẽ nhận lại được một khoản % hoa hồng trích lại từ doanh thu.

Các sản phẩm phầm mềm do ScapBot.com phát triển hoàn toàn phù hợp để bạn có thể tham gia chương trình vì các yếu tố: CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – ĐỘC ĐÁO

Lợi ích khi bạn tham gia affiliate tại ScapBot.com

  • Nhận hoa hồng trọn đời đối với mỗi lần mua mới, gia hạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ
  • Liên kết đa cấp và bạn có thể nhận % hoa hồng từ nhiều cấp bên dưới
  • Được hỗ trợ sử dụng sản phẩm mới miễn phí khi trở thành đối tác ưu tiên

Chính sách affiliate

Nội dung đang được cập nhật…

Subscribe to our newsletter

Get news and discounts straight to your inbox. Of course, there is also an invitation to try our new product. Don't miss your chance to brighten up your inbox.