Chính sách hoàn tiền

Thông tin trong trang này thể hiện cam kết của ScapBot đối với việc hoàn tiền các dịch vụ chúng tôi triển khai cho khách hàng

Chính sách hoàn tiền là gì?

Chính sách hoàn tiền là cam kết hoàn tiền của ScapBot.com khi triển khai dịch vụ cho khách hàng nhưng không đạt một phần hoặc toàn bộ KPIs như trong Hợp đồng đã ký giữa các bên.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, ScapBot.com luôn xác định mỗi dự án là một lần tâm huyết đối với công việc. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào các yếu tố khách quan nên không tránh khỏi những rủi ro không mong muốn.

Để giúp khách hàng có thể yên tâm hơn trước khi quyết định ký Hợp đồng dịch vụ với ScapBot.com, bên cạnh chính sách thanh toán thì chính sách hoàn tiền sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng trước mỗi dự án.

Chi tiết điều khoản hoàn tiền

Điều 1: Điều khoản chung

1.1. Hoàn tiền được hiểu là hoàn lại một phần tiền nhưng không vượt quá 50% giá trị Hợp đồng.

1.2. Đối với các dự án lớn bao gồm nhiều đối tác phụ, việc hoàn tiền dịch vụ sẽ được thực hiện bởi các đối tác phụ dưới dự giám sát của chúng tôi.

Điều 2: Quy trình hoàn tiền

2.1. Trước khi nghiệm thu đánh giá công việc, ScapBot.com sẽ tổng hợp lại kết quả dựa theo KPIs, tỷ lệ đạt và không đạt bằng văn bản gửi tới khách hàng.

2.2. Dựa trên bản tổng hợp kết quả trên, nếu quá 50% KPIs không đạt được theo thỏa thuận thì khách hàng có quyền

  • Tiếp tục thực hiện dự án với ScapBot.com, phần chi phí phát sinh thêm sẽ theo thỏa thuận;
  • Yêu cầu hoàn tiền dựa trên khối lượng KPIs không đạt tương ứng.

2.3. Trường hợp khách hàng yêu cầu hoàn tiền, ScapBot.com sẽ tiến hành đánh giá tỷ lệ % không đạt và tính ra số tiền hoàn trả tương ứng theo giá trị Hợp đồng.

2.4. Bộ phận kế toán sẽ tiến hành hoàn trả lại số tiền đã tính ở trên tới khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày khách hàng yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp số tiền vượt quá 20 triệu sẽ được hoàn trả theo hình thức chuyển khoản.

2.5. ScapBot.com sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng theo giá trị nghiệm thu cuối cùng.

Điều 3: Từ chối hoàn tiền

  • Khách hàng yêu cầu hoàn tiền trước khi ngày kết thúc dự án được xác định trong Hợp đồng;
  • Trang web đang thực hiện dịch vụ bị các tools backlink tạo các liên kết rác với số lượng từ 1000 liên kết trở lên được ghi nhận trong Google Search Console do chủ quan hoặc khách quan;
  • Trang web đang thực hiện dịch vụ nhưng bị dừng hoạt động do lỗi chủ quan của khách hàng cài đặt thêm các chức năng mở rộng nhưng không thông báo cho ScapBot.com; bị dừng hoạt động do lỗi bị mất tên miền hoặc bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động do vi phạm chính sách, quy định của Nhà nước.

Điều 4: Bất khả kháng

  • Tấn công từ chối dịch vụ DDOS trên quy mô lớn, kéo dài liên tục từ 15 ngày trở lên.
  • Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, xung đột vũ trang tại vị trí đặt trụ sở làm việc của ScapBot.com.
  • Đình công xảy ra tại ScapBot.com trong thời gian bảo hành còn hiệu lực.

ScapBot thông tin tới Quý khách!

Đăng ký nhận email kèm mã ưu đãi

Mã giảm giá chỉ có thể nhận được qua kênh email và các sự kiện mà ScapBot tham gia.
Đăng ký nhận email để bạn có cơ hội nhận ưu đãi lên đến -50% và lời mời dùng thử sản phẩm mới.